Vat do zapłaty od złotówki…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

lis 23, 2007

Osoby mieszkające za granicą, a prowadzące firmę w Polsce, płacą VAT w kraju

Nie obowiązuje w tym przypadku limit zwolnienia podmiotowego

Nawet przy obrocie 1-złotowym trzeba się zarejestrować oraz płacić podatek

ANALIZA
Zwolnienie podmiotowe z VAT dotyczące podatników, u których wartość netto sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (lub w trakcie roku w stosunku do podmiotów, które rozpoczęły działalność) kwoty stanowiącej równowartość 10 tys. euro (od 1 stycznia 2008 r. – 50 tys. zł), nie ma zastosowania do podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Oznacza to, że każdy podatnik, który zmienił swoje miejsce zamieszkania na zagraniczne, a prowadzi czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, będzie musiał od każdego obrotu – nawet najmniejszego – odprowadzić podatek od towarów i usług do polskiego fiskusa.
Według ekspertów w dobie rosnącej polskiej emigracji obowiązki VAT mogą objąć sporą grupę podatników. Co gorsze, większość z nich nie wie, że takich obowiązków dopełnić powinna. Chodzi o rejestrację VAT, składanie deklaracji, wpłacanie podatku czy prowadzenie odpowiedniej ewidencji.

Winna Dyrektywa
Artykuł 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wprowadza wyjątek od zasady powszechności VAT w zakresie podmiotowym. Jak wyjaśnił nam Paweł Satkiewicz, prawnik w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, w myśl tej zasady każdy sprzedawca towarów lub dostawca usług, który posiada cechy podatnika, objęty jest powszechnością VAT. Kwota zwolnienia w wysokości 10 tys. euro wynika wprost z uprawnień, jakie daje Polsce art. 287 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, określający maksymalną wysokość zwolnienia podmiotowego dla państw członkowskich przystępujących do Wspólnot Europejskich po 1 stycznia 1978 r.
– Zwolnienie podmiotowe zostaje wyłączone w przypadku podatników niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Wyłączenie to wynika wprost z art. 283 c) Dyrektywy. W praktyce oznacza to konieczność opodatkowania dostaw towarów oraz świadczenia usług z chwilą pierwszej czynności, która skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego – podkreślił Paweł Satkiewicz.
Jednocześnie zauważył, że jest to wyłączenie odnoszące się do każdej, nawet najmniejszej wartościowo czy też ilościowo czynności opodatkowanej oraz w odniesieniu do wszelkich rodzajów działalności podatnika niemającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Analogiczne przepisy powinny obowiązywać w każdym z państw członkowskich.

Brak zakazów
Istotą omawianego zagadnienia jest fakt, że zwolnienie podmiotowe dla podatników nieprzekraczających określonego limitu obrotów (w Polsce obecnie 10 tys. euro – 39,7 tys. zł, a od 1 stycznia 2008 r. stała kwota 50 tys. zł) nie ma zastosowania do osób nieposiadających w Polsce siedziby lub miejsca zamieszkania. Janina Fornalik, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego zwróciła uwagę na fakt, że wyłączenie oznacza, że takie osoby będą zobowiązane do rejestracji i rozliczania VAT od każdej transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT w Polsce, choćby jej wartość wynosiła 5 zł.
– Trudno znaleźć sensowne uzasadnienie dla nierównego traktowania podmiotów polskich i zagranicznych w tym zakresie. Jedynym powodem jego wprowadzenia jest zapewne trudność w monitorowaniu i kontroli przez organy podatkowe wartości obrotów z tytułu transakcji dokonywanych w Polsce przez podmioty zagraniczne – tłumaczyła Janina Fornalik.
Dodała także, że Dyrektywa unijna nie wprowadza zakazu stosowania zwolnienia podmiotowego dla podmiotów zagranicznych.
– Wiele krajów wprowadziło jednak takie przepisy do lokalnych legislacji – stwierdziła nasza rozmówczyni.


Więcej gazetaprawna.pl