Dwa tysiące firm może liczyć na 11 mld euro z Unii…

Gazeta Prawna , autor: Mariusz Gawrychowski , oprac.: GR

lis 26, 2007


Wsparcie z programu Kapitał Ludzki na ponadregionalne szkolenia swoich pracowników dostanie ponad 2 tys. firm – wynika z dokumentów, do których dotarła GP.

Program Kapitał Ludzki, w którym jest ponad 11 mld euro m.in. na szkolenia, studia podyplomowe dla pracowników firm, granty na założenie własnej działalności gospodarczej czy też środki na aktywizację bezrobotnych, będzie dostępny dla beneficjentów na początku przyszłego roku. Tak wynika z opracowanych przez poszczególne instytucje zaangażowane w rozdysponowywanie środków unijnych z tego programu planów działań na przyszły rok, do których dotarła GP. Zostały one w ubiegłym tygodniu przyjęte przez Komitet Monitorujący programy i czekają na zatwierdzenie przez resort rozwoju regionalnego.

Program Kapitał Ludzki będzie wdrażany w dwóch częściach. Około 25 proc. środków zostanie rozdysponowane na szczeblu krajowym, natomiast reszta będzie w gestii samorządów wojewódzkich.

Z planów wynika, że w tym roku zostanie wydane około 5 mln zł na podnoszenie kompetencji pracowników administracji. Reszta środków będzie do dyspozycji beneficjentów w przyszłym roku. Najwięcej środków z priorytetów, które będą w gestii urzędów centralnych, zostanie rozdysponowane w ramach priorytetu 3 Wysoka jakość oświaty. Drugim pod względem zaplanowanych wydatków jest priorytet 1, w którym będą pieniądze na integrację społeczną. Ponad 287 mln zł ma zostać wydanych m.in. na aktywizację zawodową 11,5 tys. osób, których z różnych przyczyn nie ma na rynku pracy. Chodzi o osoby w wieku do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne czy też więźniów.

Z planów działań wynika, że wsparciem w postaci dotacji do ponadregionalnych szkoleń w firmach zostanie objętych w 2008 roku ok. 2 tys. przedsiębiorstw. Do nich trafi ponad 100 mln zł.

Więcej Gazeta Prawna.