Bezrobotny bez statusu nie dostanie świadczenia…

Rzeczpospolita , autor: . Mrz , oprac.: GR

lis 26, 2007


Osoba, która pobiera rentę rodzinną przekraczającą połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 936 zł), nie otrzyma świadczenia przedemerytalnego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że osoba ubiegająca się o to świadczenie musi spełnić wszystkie warunki przewidziane w przepisach. Jak się okazało, Marek D., który wystąpił na początku 2006 r. o jego przyznanie, nie miał statusu osoby bezrobotnej, gdyż otrzymywał rentę rodzinną. Jako że jego przychody przekraczały określony w przepisach limit 468 zl (połowa minimalnego wynagrodzenia), powiatowy urząd pracy odmówił mu uznania za bezrobotnego, przez co zainteresowany nie wypełniał wszystkich przesłanek wyznaczonych w przepisach.

Przypomnijmy, że prawo do takiego świadczenia przysługuje osobie, która ma status osoby bezrobotnej, pobierała co najmniej przez sześć miesięcy zasiłek dla bezrobotnych przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie przedemerytalne, a w trakcie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny propozycji przyjęcia zatrudnienia. Do tego musi złożyć wniosek o jego przyznanie w ciągu 30 dni od wydania przez PUP dokumentu potwierdzającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Więcej Rzeczpospolita.