Mętlik w sprawie bonusów trwa…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lis 28, 2007


Podatnicy przyznający kontrahentom premie pieniężne obawiają się, ze od przyszłego roku nie będą odliczać od nich VAT, mimo ze zapłacili całą kwotę wynikającą z faktury. Winą obarczają urzędników wydających interpretacje sprzeczne z wyrokami sądów.

Przyczyną obaw przedsiębiorców jest brak jasnego stanowiska ministra finansów co do tego, Czy bonusy podlegają VAT, Czy też są z niego wyłączono. Panuje bałagan, którego MF z niezrozumiałych dla podatników powodów nie chce uporządkować. Nakłada się na to wchodząca w życie 1 stycznia 2008 r. zmiana przepisów, która wyklucza prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur za czynności nieobjęte podatkiem lub z niego zwolnione.

Nie będzie odliczenia

Obecnie nabywca może odliczyć VAT z faktury dokumentującej transakcje zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu, jeżeli tylko zapłacił dostawia całą należność. Od 1 stycznia 2008 r., w związku ze zmianą art.88 ust. 3apkl 2 ustawy o VAT, takiej możliwości nie będzie. Jednocześnie dostawca, który wykaże VAT mimo braku takiego obowiązku, będzie musiał go
zapłacić. Zmiana ta szczególnie dotknie podatników rozliczających się z tzw. premii pieniężnych (bonusów). .Jeśli bowiem dzisiaj podmiot np. udzielający pożyczki wystawi na nią fakturę z 22-proc. VAT, pożyczkobiorca może go odliczyć. Po 1 stycznia 2008 r. już tego nie zrobi, bo usługa finansowa bez wątpienia jest zwolniona z VAT.

Ale przy bonusach sytuacja nie jest oczywista. Nie ma jasności, czy podlegają one VAT, czy nie. MF i organy skarbowe wydają sprzeczne interpretacje. W głowach podatników powstaje zamęt. Część uważa, że od przyszłego roku bezpieczniej będzie płacić VAT od premii z własnej kieszeni, choć przestaje być on wtedy neutralny.

Odpowiedzi do wyboru

W interpretacji z 17 września 2007 1. (nr 1401/TH–I/4407/14-46/07 KO) dyrektor warszawskiej Izby Skarbowej stwierdził, że otrzymany przez stronę od kontrahenta bonus roczny za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT. Przekazanie bonusu należy udokumentować notą księgową”. 23 lipca 2007 r. naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego orzekł (nr l47l/VUR2/443-27/07/MK), że przyznana stronie premia pieniężna nie jest powiązana z żadną konkretną transakcją, więc nie spełnia funkcji rabatu. Podlega ona opodatkowaniu stawką 22 proc. i powinna być udokumentowana fakturą VAT”. / pisma MF z 30 grudnia 2004 r. (nr PP3–812-1222/2004/AP/4026) wynika, że premie należy traktować jak rabat lub jak zapłatę za usługę.

Więcej Rzeczpospolita.