Renciści do weryfikacji…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

listopad 29, 2007


Każdy z nas zna przynajmniej jedną osobę, która ma przyznaną rentę na starych, łagodnych zasadach. Rencistom tym nie można praktycznie odebrać ich świadczeń. A renty te były jedną z form pomocy dla pracowników z likwidowanych zakładów pracy. Reforma orzecznictwa przeprowadzona w 1997 r. spowodowała, że lekarze przyznają obecnie świadczenia osobom faktycznie niezdolnym do pracy. Restrykcyjne zasady ich przyznawania dotyczą jednak wyłącznie nowych rencistów. Natomiast osoby pobierające świadczenia przyznane na starych zasadach nie mogą być nawet kontrolowane. Może więc najwyższa pora przeprowadzić weryfikację starych świadczeń. Dzięki temu ZUS przestanie oszczędzać na nowych rentach i nie będzie dochodziło do tego, że ludzie chorzy nie otrzymują świadczeń, a zdrowi mają do nich prawo.

Więcej Gazeta Prawna.