Aby skorzystać z ulgi, trzeba w terminie zgłosić kasę…

Rzeczpospolita , autor: Mirosława Łapińska , oprac.: GR

listopad 29, 2007


Ustawa o VAT przewiduje dofinansowanie zakupu wyłącznie kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Kolejne kasy nie korzystają już z tej ulgi.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 2 października 2007 r. (I FSK1266/07).

Podatnik od 2003 r. prowadził działalność gospodarczą (sprzedaż detaliczna na rzecz osób fizycznych), w związku z czym miał obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasa została zainstalowana, ale podatnik nie złożył do urzędu skarbowego wniosku o przyznanie ulgi z tytułu jej zakupu. W tym samym roku ograniczył działalność tylko do sprzedaży na rzecz firm, wobec czego kasę zlikwidował. Następnie w grudniu 2004 r. podjął działalność, która kolejny raz spowodowała obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, więc zgłosi! nową kasę w urzędzie skarbowym.

Sporne prawo do odliczenia

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych stwierdził, że z tytułu zakupu kolejnej kasy rejestrującej ma prawo do ulgi w podatku. Prawo to wynika z art.111 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 . Warunkiem jest złożenie, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, przez podatnika w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do ewidencjonowania.

Ulga tylko na pierwsze kasy

Urząd skarbowy nie zgodził się z podatnikiem. Jego zdaniem przepisy przewidują dofinansowanie zakupu tzw. pierwszych kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Kolejne kasy nie korzystają już z tej ulgi. Skoro zatem podatnik nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą i w trakcie tej działalności był już objęty obowiązkiem ewidencjonowania, nie przysługuje mu ulga w postaci odliczeń od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kolejnej kasy, niezgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Więcej Rzeczpospolita.