Zdrowy pracownik lepiej pracuje, dlatego wydatki na…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lis 29, 2007


Pracodawcy inwestujący w zdrowie swoich pracowników mogą odliczyć wydatki od przychodu. Urzędy kwestionują jednak pakiety rodzinne.
Uważają bowiem, że część abonamentu przypadająca na najbliższych pracownika nie jest wydatkiem przekładającym się na przychód firmy.

Zmiana na korzyść

Do końca ubiegłego roku kosztem mogły być tylko nakłady na obowiązkowe świadczenia medyczne dla pracowników. Pracodawcy analizowali więc kodeks pracy, ustawę o służbie medycyny pracy i inne przepisy (w tym wiele rozporządzeń wykonawczych). I głowili się, które świadczenia muszą zapewnić zatrudnionym, a które są dobrowolne. Ciężko było też z abonamentami. Trzeba je było precyzyjnie podzielić – na obowiązkowe i ponadstandardowe.

Teraz już nie ma tego ograniczenia. Czy to oznacza, że wydatki na lekarza dla pracowników mogą być bez problemów kosztem podatkowym Wydaje się, że tak. Po to przecież fundujemy załodze opiekę medyczną, aby zmotywować ją do wydajniejszej pracy. Poza tym oczywiste jest, że zdrowy pracownik lepiej pracuje, a absencja personelu może podciąć skrzydła niejednej firmie. Inwestycja ma więc związek z działalnością.

To, że po zmianie przepisów wszystkie wydatki na usługi zdrowotne mogą być kosztem, potwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 19 lipca 2007 r. (1401/BP–II/4210-35/07/JM). W piśmie tym czytamy: zapewnienie pracownikom opieki medycznej będzie miało wpływ na poprawę stanu zdrowia pracowników, dzięki czemu ograniczeniu uległaby absencja w pracy z powodu choroby, co przełożyłoby się na efektywność wykonywanej pracy. Zatem ponoszone przez podatnika wydatki są związane w sposób pośredni z uzyskanymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej”.

Więcej Rzeczpospolita.