Inwestycja w obcą infrastrukturę też jest kosztem firmy…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lis 29, 2007


Inwestycja w obcą infrastrukturę też jest kosztem firmy

Firmy, które rozbudowują albo modernizują urządzenia innych przedsiębiorstw po to, aby zrealizować własną inwestycję, mogą odliczyć poniesione wydatki.

Problem jednak z tym, jak to zrobić-czy wrzucić od razu w koszty, czy amortyzować. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 listopada 2007 r. Oil SA/Wa 1A80/07, serwis taxonline) uznał, że nakłady na przebudowę cudzych składników majątku związane z własną inwestycją nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów. Można je odliczyć jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych.

Sprawa dotyczyła rozliczenia wydatków na sieci przesyłowe należące do innych przedsiębiorstw – wodociągowych, energetycznych telekomunikacyjnych. Trzeba je było przebudować, aby postawić własne budynki. Po zakończeniu prac spółka przekazuje infrastrukturę właścicielom. Wydatki są spore i spółka chciała zaliczyć je bezpośrednio do kosztów. Nie zgodziły się na to organy podatkowe, a sąd przyznał im rację.Jego zdaniem inwestycje zwiększają koszt wytworzenia środka trwałego, czyli budynku spółki. Wliczamy je do wartości początkowej, są więc rozliczane w kosztach pośrednio – poprzez odpisy amortyzacyjne.

Interpretacje są różne

Praktyka urzędów jest jednak zróżnicowana. To, że wydatki na przeniesienie linii energetycznych zwiększają wartość całej inwestycji, potwierdził przykładowo Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu w interpretacji z 9 sierpnia 2006 r. (1473/647/WD/ 423/71/06/BC).

Inny pogląd w podobnej sprawie przedstawił jednak Urząd Skarbowy Poznań-Wilda w interpretacji z 29 grudnia 2006 r. (DP 4231/10/2006). Spółka pytała o wydatki na przebudowę stacji transformatorowej wraz z wyprowadzoną z niej kablową siecią elektroenergetyczną. Inwestowała bowiem w wynajmowane pomieszczenia biurowe. Jak czytamy w odpowiedzi urzędu: wydatki poniesione na przebudowę i przeniesienie istniejącej stacji transformatorowej mają pośredni związek z prowadzoną przez spółkę działalnością, ale jako nakłady poniesione na infrastrukturę elektroenergetyczną zewnętrzną są nierozerwalnie związane z inwestycją główną, tzn. rozbudową budynku biurowego, którego wynajem będzie miał bezpośredni wpływ na osiągane przez spółkę przychody”. Urząd zgodził się na rozliczenie wydatków w kosztach w momencie ich poniesienia.

Zdarza się też, że urzędy uznają nakłady na infrastrukturę za inwestycję w obcym środku trwałym. Też ją rozliczamy w formie odpisów amortyzacyjnych, ale na trochę innych zasadach.

Więcej Rzeczpospolita.