Droższe spóźnienia w zapłacie podatku..

Money.pl , autor: Az , oprac.: GR

lis 29, 2007


W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej do 13 procent wzrastają odsetki od zaległości podatkowych.
Rada podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 5 proc. Tyle wynosić będzie główna stopa referencyjna – podaje Narodowy Bank Polski.
Od 29 listopada stopa referencyjna wyniesie 5,00 proc., natomiast stopa redyskonta weksli – 5,25 proc., stopa lombardowa – 6,50 proc., a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków – 3,50 proc.
Odsetki od należności publiczno-prawnych wynoszą dwukrotność ustalanej przez RPP stopy lombardowej.
Od dziś będą wynosić 13 procent, w miejsce dotychczasowych 12,5 procent.

Więcej money.pl