Wsparcie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

listopad 30, 2007

Szanowni Państwo,

W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuję Państwu publikację, której celem jest zachęcenie pracodawców z otwartego rynku pracy do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wierzę, że wiedza o dostępnych normach ubiegania się o pomoc ze środków PFRON może zachęcić Państwa do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że informator ułatwi również wielu osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia.

Publikacja zawiera informacje o różnych formach pomocy dostępnych dla pracodawców na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.). Jednocześnie osoby niepełnosprawne znajdą tu przydatne informacje na temat wsparcia w podejmowaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowymi rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi uregulowań zawartych w przedstawionym tekście. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.PELNOSPRAWNIwPRACY.pl, na której wszelkie zmiany w przepisach będą na bieżąco aktualizowane.

Z poważaniem

Marian LeszczyńskiPrezes Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON

Publikacja Gazeta Prawna.