W grudniu wyższe składki dla prowadzących firmy…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

grudzień 3, 2007


W tym miesiącu przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenie społeczne. Na obniżkę mogą liczyć dopiero od stycznia przyszłego roku.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące będą musiały zapłacić za grudzień wyższe składki na ubezpieczenie społeczne. Muszą to także zrobić twórcy artyści oraz wykonujący wolny zawód. Na takich samych zasadach opłacają składki wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. i wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich. Nie mogą w grudniu zapłacić składek od podstawy niższej niż 1622,05 zł (tj. 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2007 roku, które wynosiło 2703,41 zł).


Z powodu wyższej podstawy na ubezpieczenie społeczne, składki za grudzień nie mogą być niższe niż:


316,62 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
162,21 zł – na ubezpieczenie rentowe,
39,74 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
39,74 zł – na Fundusz Pracy.
Ponadto osoby te zobowiązane są, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej dla tej grupy osób wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru. Składka ta wyniesie więc 29,2 zł.


Przedsiębiorcy muszą też obowiązkowo opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę jej naliczania stanowi w grudniu kwota 2168,30 zł (jest to 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw łącznie z wypłatami z zysku, które wynosiło 2891,06 zł). Ponieważ składka zdrowotna wynosi 9 proc. postawy wymiaru, dlatego należy opłacić składkę w wysokości 195,15 zł. W sumie (doliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) prowadzący działalność zapłacą 782,66 zł.


W grudniu nie zmieni się za to wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla osób, które płacą je od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W ich przypadku wysokość tej podstawy wynosi 280,80 zł. Z możliwości takiej mogą skorzystać osoby prowadzące firmy, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności. Dodatkowym warunkiem jest, aby takie osoby nie wykonywały działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Ich składki nie mogą być niższe niż:


54,81 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
28,08 zł – na ubezpieczenie rentowe,
6,88 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
5,05 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.
Wysokość składki zdrowotnej także dla tej grupy osób wynosi 195,15 zł. Składki za ubezpieczenie społeczne trzeba będzie zapłacić w styczniu. Jednocześnie w styczniu 2008 r. ZUS poda nową wysokość składek dla osób opłacających je od preferencyjnej podstawy. Zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia. W styczniu osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia zapłacą mniej do ZUS, bo obniży się wysokość składki rentowej.

Więcej gazetaprawna.pl