Kursy dla kobiet dobiegają końca…

Rzeczpospolita , autor: Olga Gajda , oprac.: GR

mar 2, 2007

Nauka języków obcych, kursy komputerowe, zajęcia motywujące do podjęcia zatrudnienia oraz dotyczące uruchamiania firm to tylko niektóre z bezpłatnych zajęć adresowanych wyłącznie do pań. Najczęściej mogą z nich korzystać kobiety w trudnej sytuacji, na przykład bezrobotne.

Niebawem zakończymy cykl tekstów o bezpłatnej nauce dla kobiet finansowanej z funduszu strukturalnego Europejski Fundusz Społeczny. Najczęściej koszty tych zajęć w 100 proc. pokrywane są ze środków unijnych i polskiego budżetu. Dlatego właśnie udział w nich jest darmowy lub też wiąże się z wpłatą tylko 20 proc. komercyjnej ceny – dziś prezentujemy takie szkolenie.

Opisywane przez nas szkolenia dla kobiet realizowane są w ramach działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet", wchodzącego w skład programu operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich". W następnym numerze DOBREJ FIRMY napiszemy o szkoleniach w województwie śląskim – już ostatnim. Dziś przedstawiamy instytucje i firmy prowadzące rekrutację w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Więcej Rzeczpospolita.