Różnice kursowe przy opóźnionej fakturze…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

grudzień 3, 2007

Prowadzę firmę, która zaopatruje się w towary m.in. w różnych państwach UE. Na potwierdzenie sprzedaży otrzymuję faktury w walutach obcych. Według jakiego kursu powinienem je przeliczać, zwłaszcza jeśli faktura jest wystawiana z opóźnieniem?
Z przepisów o VAT wynika, że kwoty wykazane w walutach obcych przelicza się według średniego bieżącego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia faktury w walucie obcej. Jeśli faktura ta jest wystawiana po terminie wynikającym z przepisów o VAT, do przeliczenia podanych na niej kwot w walutach obcych stosuje się średni kurs NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego od danej transakcji. W wypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do którego dochodzi w sytuacji opisanej w pytaniu, jest to 15 dzień miesiąca następującego po tym, w którym odbyła się dostawa towaru, chyba że wcześniej wystawiono fakturę. Ponieważ jednak w tym wypadku wystawiono ją po terminie, trzeba zastosować kurs NBP z miesiąca kolejnego po tym, w którym nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Więcej rzeczpospolita.pl