Zasiłek rekompensuje utracone wynagrodzenie…

Rzeczpospolita , autor: Jolanta Kroner , oprac.: GR

gru 4, 2007


Pominięcie premii uznaniowej w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego wypłacanego osobom, które opiekują się chorym członkiem rodziny, nie narusza konstytucji – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Jest to odpowiedź TK na skargę Beaty R, która w pominięciu tym widzi naruszenie zasady równości wobec prawa.

Zaskarżony przepis ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 41 ust. 1) stanowi, że do podstawy wymiaru świadczenia opiekuńczego nie wlicza się tych składników wynagrodzenia, które – zgodnie z układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania – nie są pomniejszane w okresie pobierania tego zasiłku. Chodzi m.in. o przyznane pracownikowi premie uznaniowe lub nagrody, które wypłacane są w pełnej wysokości także podczas trwania takiej opieki.

Beata R. pracuje w małej, zatrudniającej kilkanaście osób spółce, która nie ma regulaminu wynagradzania. Uznała więc, że ograniczenie z art. 41 ust. 1 jej spółki nie dotyczy. Prawo bowiem nie zobowiązuje zakładów pracy zatrudniających mniej niż dwadzieścia osób do tworzenia regulaminu, choć nie wyklucza takiej możliwości. Pani R. wystąpiła więc do ZUS o uwzględnienie nagród w podstawie wymiaru pobieranego zasiłku opiekuńczego, ale spotkała się z odmową. Po odrzuceniu skargi przez kolejne sądy, sprawa trafiła do TK.

– Brak regulaminu wynagradzania nie może powodować negatywnych skutków dla zatrudnionych. Nie mają oni bowiem na nie wpływu. Pominięcie w podstawie wymiaru zasiłku premii dlatego, że zakład nie ma regulaminu, narusza zasadę równości i jest dyskryminacją -napisała do TK.

Więcej Rzeczpospolita.