Wierzytelności z hipoteki zaspokajane tylko po kolei…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Wrześniewski , oprac.: GR

gru 4, 2007


Skarb Państwa utraci wkrótce status uprzywilejowanego wierzyciela hipotecznego

– Przysługuje mi hipoteka na nieruchomości mojego wierzyciela. Niedawno ten sam grunt został obciążony hipoteką przymusową ustanowioną na rzecz urzędu skarbowego; Urząd ma podobno pierwszeństwo przede mną. Jednak słyszałam, że ostatnio zapadł wyrok, który odbiera fiskusowi te przywileje. Czy to prawda – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Rzeczywiście, Trybunał Konstytucyjny uznał niedawno za sprzeczne z ustawą zasadniczą uprzywilejowanie Skarbu Państwa kosztem pozostałych wierzycieli hipotecznych. Polegało ono na tym, że hipotece przymusowej – ustanawianej np. dla zabezpieczenia zapłaty zaległości podatkowych – przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności. Pisaliśmy o tym w Rz” z 27 listopada ( Skarb Państwa i samorządy terytorialne tracą przywilej hipoteki przymusowej”).

Konsekwencje wyroku dla przedsiębiorców

Co wyrok Trybunału oznacza dla przedsiębiorców To, że z dniem jego opublikowania w Dzienniku Ustaw hipoteki wpisane na rzecz Skarbu Państwa przestaną korzystać z pierwszeństwa.

Upraszczając, wierzytelności zabezpieczane hipotecznie będą zaspokajane w takiej kolejności, w jakiej zostały ustanowione. Ograniczonego prawa rzeczowego (np. hipoteki) powstałego później nie można bowiem wykonywać z uszczerbkiem dla takiego prawa powstałego wcześniej. Efekt jest taki, że jeśli w toku egzekucji okaże się, że środków ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli hipotecznych, będą oni spłacani w kolejności przysługującego im pierwszeństwa.

Więcej Rzeczpospolita.