1892,40 zł może dorobić rencista i wcześniejszy emeryt…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

gru 4, 2007


ZUS poinformował o wysokościach nowych zasiłków i tzw. kwot granicznych. Od 1 grudnia zwiększa się kwota przychodu, powyżej której będą zmniejszane lub zawieszane (wstrzymywanie wypłaty) emerytury i renty wypłacane wcześniejszym emerytom lub rencistom. Zostaną obniżone, jeśli dodatkowy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2007 r., czyli 1892,40 zł (od 1 września do 30 listopada była to kwota 1851,10 zł). Natomiast wypłata świadczeń zostanie zawieszona, jeśli kwota przychodu emeryta lub rencisty przekroczy 3514,50 zł, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał tego roku. Od 1 września do 30 listopada 2007 r. była to kwota 3437,70 zł.

ZUS informuje jednocześnie, że graniczne przychody dla całego 2007 roku wynoszą:

22 176,90 zł – w przypadku zmniejszenia świadczenia,

41185,40 zł – przy zawieszaniu renty lub emerytury.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w III kwartale tego roku powoduje także, że zmienia się wymiar zasiłku pogrzebowego. Od 1 grudnia 2007 r. wynosi on 5406,82 zł. Świadczenie w tej wysokości będzie wypłacane do 29 lutego przyszłego roku. Zmieniła się również kwota przychodu stanowiąca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wynosi ona 811,10 zł. Jest to ważne dla osób, które pobierają rentę socjalną.

Więcej Gazeta Prawna.