Wskaźniki i stawki…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

grudzień 4, 2007


Graniczna kwota przychodu dla 2007 r. powodująca zmniejszenie emerytury lub renty – 22 176,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70 prac. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

– 1725,30 zł – od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r.

– 1863,80 zł – od 1 marca do 31 maja 2007 r.

* 1896,40 zł – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r.

* 1851,10 zł – od 1 września do 30 listopada 2007 r.

* 1892,40 zł – od 1 grudnia do 31 grudnia 2007 r.

Graniczna kwota przychodu dla 2007 r. powodująca zawieszenie emerytury lub renty

– 41185,40 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

* 3204,10 zł – od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r.

– 3461,30 zł – od 1 marca do 31 maja 2007 r.

– 3521,90 zł – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r.

* 3437,70 zł – od 1 września do 30 listopada 2007 r.

* 3514,50 zł – od 1 grudnia do 31 grudnia 2007 r.

* GRANICZNE KWOTY PRZYCHODU EMERYTÓW I RENCISTÓW obowiązujące w grudniu:

* emerytura lub renta jest zawieszana, gdy przychód przekroczy 3514,50 zł (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kw. 2007 r).