Rencista dostanie refundację obowiązkowego ubezpieczenia z…

Rzeczpospolita , autor: . M.g. , oprac.: GR

grudzień 5, 2007


Rencista prowadzący własną działalność nie musi z jej tytułu odprowadzać składek. Stanie się to jego obowiązkiem od nowego roku, ale po wpłaceniu pieniędzy otrzyma ich zwrot

Wszystkie opłacone składki za każdy miesiąc odda im PFRON. Teraz jeszcze renciści będący indywidualnymi przedsiębiorcami odprowadzają obowiązkowo tylko składki zdrowotne. Te na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) mogą odprowadzać na własne życzenie. PFRON dotuje je tylko tym z nich, którzy podejmują działalność gospodarczą pierwszy raz. Wielkość pomocy zależy przy tym od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy. I tak, gdy jest orr. znaczny – PFRON pokrywa 75 proc. składek emerytalnych, umiarkowany – 50 proc. tych składek, lekki – 50  proc. składki wypadkowej.

Ile dla kogo

Opisane zasady zmienią się od nowego roku. Wszyscy renciści z własną firmą będą wtedy musieli opłacać fizycznie składki emerytalną, rentowe i wypadkowe od przynajmniej 60 proc. przeciętnej pensji. Jeśli zechcą, uiszczą je od wyższej podstawy. Oprócz tego obowiązkowa będzie również składka zdrowotna. PFRON zrefunduje im natomiast co miesiąc składki emerytalną i rentowe do wysokości

Do 15 lutego robimy bilans uzyskanej pomocy

W terminie tym rozliczają się wszyscy pracodawcy korzystający w br. ze zwolnienia z opłacania składek za niepełnosprawnych pracowników lub z dofinansowania ich wynagrodzeń. Czyli ci, którzy chociaż w jednej deklaracji wnioskowali o refundację składek i/lub o wypłatą dofinansowania na druku WN-D i pomoc otrzymali. Rozliczenia dokonują na cztery sposoby:

prowadzący pozarolniczą działalność – według podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych, ryczałtowo lub metodą mieszaną,

nieprowadzący pozarolniczej działalności – zaliczkowo. Prowadzący pozarolniczą działalność dokonują rocznego rozliczenia na formularzach: INF-D-Kz informującego o podwyższonych kosztach: rzeczywistych, ryczałtowych lub mieszanych, oraz INF-D-R przedstawiającego miesięczne dofinansowania wynagrodzeń w ujęciu rocznym. Podmioty niebędące przedsiębiorcami wypełniają tylko formularz INF-D-R. Zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą składać deklaracje na papierze, a więksi – muszą elektronicznie przez system obsługi dofinansowań (SOD). -r.m.

wynikającej z 60 proc. średniej płacy. Przedsiębiorczy rencista będzie musiał odprowadzać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne do czasu, aż zostanie ustalone jego prawo do emerytury.

Więcej Rzeczpospolita.