Emeryci dorobią więcej…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

mar 2, 2007

ZUS informuje, że w marcu, kwietniu i maju zasiłek pogrzebowy wyniesie 5325,02 zł. Oznacza to, że jest on od wczoraj wyższy o prawie 396 zl niż dotychczas. Do końca lutego wynosił 4929,32 zł. Kwota zasiłku jest ustalana jako 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W IV kwartale 2006 r. wynosiła 2662,51 zł.

W tych trzech miesiącach zwiększy się też kwota przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie (wstrzymanie) wypłaty emerytur i rent, wypłacanych wcześniejszym emerytom lub rencistom, którzy nie ukończyli wieku emerytalnego. Obecnie wynosi 3461,26 zł (dotychczas 3204,10 zł). Świadczenia tych osób będą natomiast obniżane, jeśli ich przychód przekroczy 1863,80 zł (dotychczas 1725,30 zł). Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r.

Od marca zmieniła się też kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2006 r. Wyniesie ona 798,80 zł (dotychczas 739,40 zł). Jest ona ważna dla osób pobierających rentę socjalną, gdyż ich dodatkowy przychód nie może przekroczyć tej kwoty.

Więcej Gazeta Prawna.