Wraz z płacą minimalną wzrosną inne świadczenia pracownicze…

Rzeczpospolita , autor: Jadwiga Sztabinska , oprac.: GR

grudzień 5, 2007


W przyszłym roku zapłacisz więcej pracownikom opłacanym według najniższych stawek. Więcej też będziesz musiał zostawić temu, z którego pensji dokonujesz potrąceń komorniczych.

A to jeszcze nie wszystkie konsekwencje wzrastającego co roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z obecnego 936 podskoczy od nowego roku do 1126 . Wynika tak z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2007 r. (DzU nr 171, poz. 1209).

Ile na rękę

Podwyższona minimalna pensja brutto oznacza też wyższą kwotę netto dla osoby wynagradzanej dokładnie według ustawowego minimum. Dostanie ona zatem więcej na rękę niż dotychczas. To konsekwencja nie tylko podwyżki samej minimalnej płacy, ale również nowych kosztów uzyskania przychodu i tzw. ulgi obowiązujących w 2008 r. Koszty uzyskania wyniosą wtedy:

111,25 miesięcznie – podstawowe dla osoby uzyskującej przychody z tytułu jednego stosunku pracy,

139,06 zł miesięcznie – podwyższone dla pracownika bez dodatku za rozłąkę, mającego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania poza miejscowością, gdzie znajduje się zakład pracy.

Ulga zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy będzie się równać 48,90 zł (1/i2x 586,85 zł). Składka zdrowotna nie wpłynie w przyszłym roku na poziom pensji minimalnej netto. Nie zmieni się bowiem, pozostając na dotychczasowym poziomie 9 proc. Składka rentowa będzie już za to mieć znaczenie. Wyniesie bowiem od 1 stycznia przyszłego roku 1,5 proc. w części finansowanej przez ubezpieczonego, czyli obniży się o kolejne 2 punkty procentowe*patrz ramka.

Kwota wolna od potrąceń

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany podatkowe i składkowe wpływają na kwotę wynagrodzenia, jaką pracodawca dokonujący potrąceń z pensji musi zostawić zatrudnionemu.

Więcej Rzeczpospolita.