Sporządzamy plan urlopów…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

gru 5, 2007


Jeszcze w grudniu powinniście sporządzić plany urlopów na przyszły rok. Chodzi o to, aby pracownicy zdążyli się z nimi zapoznać przed sylwestrem.

Co do zasady urlopów udziela się zgodnie z planem (art. 163 k.p.). To dokument, w którym ustala się terminy wykorzystania wypoczynku, uwzględniając wnioski pracowników, aby dzięki temu lepiej zorganizować pracę w firmie.

Jak ustalić grafik

Taki plan obejmuje wszystkie urlopy przewidywane na dany rok kalendarzowy. Chodzi więc zarówno o bieżący wypoczynek, urlop w pierwszej pracy (art. 153 §1 k.p.), uzupełniający (art 158 k.p.), czyli przysługujący pracownikowi w wyższym wymiarze, bo przekroczył kolejny próg stażu pracy, jaki zaległy.

Pracodawcy powinni udzielić pracownikowi do końca pierwszego kwartału kolejnego roku kalendarzowego niewykorzystanego za ubiegły rok urlopu wypoczynkowego lub urlopów za poprzednie lata, jeśli jeszcze się nie przedawniły (art 168 kp.). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2005 r. szef może wysiać na zaległy urlop, nawet gdy pracownik nie wyraża na to zgody (I PK124/05).

W planie nie uwzględnia się tylko czterech dni urlopu na żądanie (art. 1671 k.p.). Ten bowiem zatrudnionemu wolno wykorzystać w dogodnym dla niego terminie i przełożony nie może mu odmówić jego udzielenia.

Przed ustaleniem planu urlopów pracodawca zbiera propozycje terminów wypoczynku od pracowników i stara się uwzględnić w nim te daty. Nie jest jednak związany tymi wnioskami, jeżeli uzna, że propozycje zatrudnionych zakłócą normalny, nieprzerwany tok pracy. Mimo trudności z ustaleniem terminu laby z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, załoga powinna robić to konkretnie. Jeśli pracownik nie poda precyzyjnie dat a tylko określi np. lipiec – wrzesień, szef może go skierować na wypoczynek w terminie przez siebie wskazanym. Zatem to pracodawca ostatecznie decyduje o planie, a więc i terminach, w których pracownicy będą wypoczywali. Jeśli więc większość zabiega o urlop w sierpniu, to aby zapewnić prawidłową działalność zakładu, szef może odmówić części z nich laby w tym terminie i ustalić dla nich inne daty.

Więcej Rzeczpospolita.