Budżet mniej dopłaci do rehabilitacji

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

gru 6, 2007


W Gazecie Prawnej z 6 grudnia 2007 r. został opublikowany artykuł dotyczący problemów z ustaleniem płatnika dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Trwa spór, czy będzie to robił PFRON ze środków własnych, czy też otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa.

BUDŻET MNIEJ DOPŁACI DO REHABILITACJI

Rząd chce, aby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrył z własnych środków nawet 75 proc. kosztów dofinansowań do wynagrodzeń tych osób.
Sejm jest przeciw.

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Rządowy projekt przewiduje, że w przyszłym roku budżet
państwa przekaże PFRON środki na pokrycie co najmniej 25 proc. kosztów
dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Oznacza to, że jeśli
nowe przepisy wejdą w życie, fundusz z własnych środków będzie musiał pokryć
nawet 75 proc. kosztów takich dopłat. A nie są to małe pieniądze. W 2008 roku
wypłata dofinansowań ma kosztować 1,8 mld zł. To ponad 1/3 całego budżetu
PFRON.

Gdyby posłowie odrzucili projekt zmian, Fundusz musiałby pokryć z
własnych pieniędzy maksymalnie tylko 45 proc. wartości dopłat (czyli o 540
mln zł mniej niż w przypadku przyjęcia nowelizacji) . Wniosek o odrzucenie
projektu nowelizacji złożyła sejmowa Komisja Polityki Społecznej i
Rodziny.

– Jeśli fundusz będzie musiał przekazać więcej środków na dofinansowania do wynagrodzeń, może zabraknąć mu
środków na realizację innych celów – mówi Sławomir Piechota, przewodniczący
sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jego zdaniem może zabraknąć pieniędzy, na przykład na likwidację barier architektonicznych lub na
wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych.