Przedsiębiorca odpowiada za błędy Biura Rachunkowego

Rzeczpospolita , autor: Anna Wojda , oprac.: GR

gru 6, 2007


W Rzeczpospolitej z 6 grudnia 2007 r. został opublikowany artykuł dotyczący zasad opdowiedzialności przedsiębiorcy, który prowadzenie księgowości powierzył biuru rachunkowemu. W artykule czytamy:

BIURO RACHUNKOWE NIE ODPOWIE ZA PODATEK PRZEDSIĘBIORCY

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
Przedsiębiorca, który zleca rozliczenia podatkowe biuru rachunkowemu, nie ma co liczyć na pobłażliwość fiskusa. Jeśli pracownicy biura pomylą się, za zaniżony lub niezapłacony podatek odpowie podatnik, a nie biuro.

Rozliczeniami podatkowymi mojej firmy zajmuje się od dawna to samo biuro rachunkowe. Zawsze wszystko było w porządku. Ostatnio jednak okazało się, że zaniżyło w deklaracji – w wyniku rzekomo niedopatrzenia – należny VAT. Sądziłem, że za tę pomyłkę odpowie biuro. Z umowy wynika, że za ewentualne zaległości przed organami podatkowymi odpowie ono. Urząd skarbowy odpowiedzialnością obciążył jednak mnie. Muszę zapłacić podatek z odsetkami. Czy słusznie – pyta czytelnik DF.

Właściciele firm coraz częściej zlecają biurom rachunkowym własne rozliczenia podatkowe. Dostarczają do biura komplet dokumentów, a to prowadzi ewidencje, rozlicza podatki i składa wszystkie niezbędne deklaracje. Wyliczoną przez biuro kwotę podatku wpłaca jednak przedsiębiorca. To on odpowiada za jego zapłatę nawet wtedy, gdy pracownik lub właściciel biura działa jak pełnomocnik uprawniony do składania i podpisywania jego deklaracji. Z odpowiedzialności nie zwalnia podatnika figurowanie na deklaracji podpisu pełnomocnika. W ordynacji podatkowej (op) nie ma bowiem przepisu, który przewidywałby, że za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy odpowiedzialność ponosi pełnomocnik lub biuro rachunkowe. Jeśli zatem biuro rachunkowe zaniży podatek – nieważne z jakiego powodu, zaległość powiększoną o odsetki zawsze płaci przedsiębiorca. Dla odpowiedzialności właściciela firmy nie ma też żadnego znaczenia zastrzeżenie w umowie z biurem, że będzie ono odpowiadało za zaległości podatkowe przed organami podatkowymi. W praktyce nie odniesie ono żadnego skutku. Umowa o wyłączeniu odpowiedzialności za podatki nie jest dla organu podatkowego podstawą do dochodzenia zaległości od innej osoby niż podatnik. Z art. 26 op wynika bowiem jednoznacznie, że za podatki całym swoim majątkiem odpowiada podatnik.

Więcej w Rzeczpospolitej.