Sporna dotacja dla PFRON…

Rzeczpospolita , autor: Zal , oprac.: GR

grudzień 7, 2007


Sejm nie zgodził się z sugestiami Komisji Polityki Społecznej i rodziny, by odrzucić nowelizację ustawy zwiększającej udział PFRON w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r.

Rząd opracował projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią w 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma dostać z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie płac tych osób, która zaspokoi 25 proc. potrzeb funduszu w tym zakresie. W tym roku dotacja ta była w takiej samej wysokości.

Zdaniem posłów z komisji dalsze pokrywanie przez PFRON aż 75 proc. wydatków na płace niepełnosprawnych osłabi możliwości działania w innych istotnych dla tych osób obszarach, które są finansowane ze środków funduszu.

Pierwotnie, zgodnie z art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, wsparcie budżetowe na realizację zadania określonego w art. 26a ustawy wynosiło 55 proc. środków potrzebnych na jego wykonanie.

Więcej Rzeczpospolita.