Pfron musi dopłacić więcej do pensji…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

gru 7, 2007


Posłowie chcą, aby budżet pokrywał tylko 25 proc, a nie 55 proc. kosztów dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku budżet państwa przekaże maksymalnie 450 mln zł na dopłaty do pensji niepełnosprawnych. Sejm, wbrew wnioskowi Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, kontynuuje bowiem prace nad projektem nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Rządowy projekt przewiduje, że w przyszłym roku budżet państwa przekaże PFRON środki na pokrycie co najmniej 25 proc. kosztów do-finansowari do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Oznacza to, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, Fundusz z własnych środków będzie musiał pokryć nawet 75 proc. kosztów takich dopłat, czyli 1,35 mld zł.

Gdyby posłowie odrzucili projekt zmian, Fundusz płaciłby maksymalnie tylko 45 proc. wartości dopłat (czyli o 540 mln zł mniej niż w przypadku przyjęcia nowelizacji). Wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji złożyła sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Na posiedzeniu plenarnym posłowie go jednak nie poparli.

– Projekt budżetu opracowany przez poprzedni rząd, ustalający dotację budżetu państwa do PFRON w wysokości 25 proc. a nie 55 proc, jest sprzeczny z obowiązującym prawem – mówił Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dodał, że z tego powodu w budżecie na przyszły rok brakuje 540 mln zł na sfinansowanie dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych i nowy rząd nie jest w stanie znaleźć dodatkowych środków na ten cel. Dlatego w 2008 roku to PFRON będzie musiał pokryć ten dodatkowy wydatek z własnych środków.

– Przygotowanie projektu nowelizacji i wprowadzenie tej zmiany było spowodowane koniecznością dostosowania do możliwości budżetu państwa -mówił poseł Waldemar Andzel z PiS.

Zapowiedział, że jego partia poprze zwiększenie dotacji .do wynagrodzeń z budżetu państwa, jeżeli rząd i PO znajdą na to pieniądze. Z kolei Tadeusz Tomaszewski z LiD nazwał projekt nieporozumieniem i porażką rządu na starcie. Zapewnił, że jego klub będzie głosował za odrzuceniem rządowego projektu. Poparcie dla noweli zapowiedziało natomiast PSL.

PFRON zapewnia, że posiada środki, aby wypłacić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych terminowo i w pełnej wysokości nawet w sytuacji gdy dotacja budżetowa zostanie ograniczona do wysokości 25 proc. środków potrzebnych na realizację tego zadania.

– Oczywiście, w przypadku zmniejszenia dotacji budżetowej odpowiednio obniżona zostanie natomiast kwota środków PFRON przeznaczona na inne zadania, przede wszystkim programy Funduszu – mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy PFRON.

Zdaniem sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, może zabraknąć pieniędzy, na przykład na likwidację barier architektonicznych lub na wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

W momencie zamykania gazety, posłowie ponownie skierowali projekt do prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nie odbyło się natomiast jeszcze głosowanie nad przyjęciem ustawy.

Więcej Gazeta Prawna.