Na kasie fiskalnej towary muszą być zarejestrowane precyzyjnie…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

gru 7, 2007


Organy skarbowe twierdzą ze ewidencja kasowa jest poprawna wtedy, gdy pozwala bez wątpliwości zidentyfikować towar

Takie stanowisko zajął naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu w interpretacji (nr PPM43-61-2/BP/05) udzielonej podatniczce rozpoczynającej sprzedaż papierosów.

Zapytała, czy różne ich gatunki może umieścić pod jedną pozycją na kasie rejestrującej.

Naczelnik urzędu stwierdził, że nie jest to możliwe. Wyjaśnił, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, paragon fiskalny musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, NIP podatnika, kolej -ny numer wydruku, datę i czas sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, ich cenę jednostkową oraz ilość i wartość, kwoty podatku według poszczególnych stawek oraz sprzedaży zwolnionej, łączną kwotę podatku, łączną kwotę należności, kolejny numer paragonu fiskalnego, numer kasy i oznaczenie kasjera, logo fiskalne, unikatowy numer pamięci fiskalnej.

Choć przepisy podatkowe nie definiują pojęcia nazwa towaru”, to zdaniem autora interpretacji należy przez nią rozumieć nazwę jednostkową, czyli nazwę mającą tylko jeden desygnat. Oznacza to, że stosowana na paragonie fiskalnym nazwa powinna być przypisana sprzedawanemu towarowi i jednoznacznie go identyfikować. Musi być tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie, w połączeniu z ceną sprzedaży, dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar. Gwarantuje to m in. prawo do otrzymania dowodu nabycia konkretnego towaru z uwidocznioną kwotą zapłaconego w jego cenie podatku.

W myśl § 4 ust. 1 pkt ic rozporządzenia MF w sprawie kas, warunkiem niezbędnym do korzystania z tego urządzenia jest określenie sposobu przyporządkowania stawki podatku do nazw konkretnych towarów i usług. Sposób ten określa sam podatnik, uwzględniając asortyment sprzedawanego towaru. Naczelnik zauważył, że im większa jest różnorodność artykułów w danej grupie towarów, tym bardziej szczegółowego wymaga określenia nazwy danego produktu lub usługi w celu ich prawidłowej identyfikacji. Optymalny zapis nazw towarów może również ułatwić operacje dokonywane na kasie, a także pomóc w dostarczaniu informacji pożądanych przez jej właściciela.

Więcej Rzeczpospolita.