Nowe rozporządzenia dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Z informacji jakie uzyskaliśmy z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych prace nad rozporządzeniami regulującymi dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz refundacje na ubezpieczenia społeczne są na końcowym etapie konsultacji. W prezentowanych na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektach zajdą zmiany. Rozporządzenia powinny zostać przyjęte do końca roku. BON w ciągu kilku najbliższych dni ma się również odnieść do kontrowersji dotyczących refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2007 r. Kontrowersje są związane z opracowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 30 listopada 2007 r. pt. „Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych obowiązujące od 1 stycznia 2008 r.”

przeczytaj opracowanie >>