Szybciej i taniej w sądach konsumenckich…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

gru 11, 2007


Szybciej i taniej w sądach konsumenckich

Działalność sądów konsumenckich

Za postępowanie prowadzone przed sądem konsumenckim strony nie płacą
Na rozstrzygnięcie sporu przez sąd muszą wyrazić zgodę obie strony
Jest coraz mniej wniosków do sądów, a tym samym wyroków i ugód

ANALIZA


Sądy konsumenckie działające przy Inspekcji Handlowej mogłyby skutecznie odciążyć sądy cywilne w rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Mimo że rozpoznają sprawy szybciej i taniej, to liczba skierowanych do nich wniosków maleje.


Sądy te mają prawo rozpoznawać spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Nie mogą jedynie rozstrzygać spraw dotyczących: energii, banków oraz działalności bankowej, ubezpieczeniowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, pośrednictwa finansowego, informatycznej, edukacyjnej oraz w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.Mniej wniosków
Przez dziesięć miesięcy 2007 roku do sądów konsumenckich wpłynęło mniej wniosków niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Taka tendencja utrzymuje się nadal, mimo że większość spraw załatwiają w okresie do dwóch miesięcy. Wyrok i ugoda mają moc równą wyrokowi i ugodzie zawartej przed sądem powszechnym. Wyrok może egzekwować komornik. Aby wszcząć sprawę, wystarczy złożyć wypełniony gotowy formularz. Od wniosku nie jest pobierana opłata.
Na rozpoznanie sporu muszą jednak wyrazić zgodę obie strony. Jednak przedsiębiorcy często odmawiają poddania się jurysdykcji sądów konsumenckich. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2007 roku odmówiło 757 przedsiębiorców (odmowa dotyczyła 36 proc. wniosków), a w analogicznym okresie poprzedniego roku – 1059 przedsiębiorców (odmowa dotyczyła 43 proc. wniosków).
– Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że odmawiając poddania się jurysdykcji sądów konsumenckich zniechęcą konsumenta do dochodzenia roszczeń – tłumaczy radca prawny Helena Markowska z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Jej zdaniem po takiej odmowie niektórzy konsumenci rezygnują z pozwu do sądu powszechnego. Jeżeli nie są pewni wygranej, to nie chcą ponosić opłaty od wniesienia pozwu.
Natomiast Hieronim Ostrowski, ekspert z Inspekcji Handlowej, przyczyny spadku liczby wniosków upatruje w tym, że często konsumenci identyfikują sąd konsumencki z sądem powszechnym i nie wiedzą, że od wniosku nie uiszcza się opłat. Jego zdaniem, wśród przedsiębiorców brakuje świadomości korzyści związanych z poddaniem się jurysdykcji sądów konsumenckich.
Do spadku liczby wniosków przyczyniła się też wysoka skuteczność mediacji prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.
– 68 proc. spraw skierowanych do mediacji w 2006 roku kończyło się zawarciem ugody – przypomina Aleksander Soczewka, główny inspektor Inspekcji Handlowej.

Więcej gazetaprawna.pl