Rolnicy dostaną świadczenia z zakładów emerytalnych…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

gru 14, 2007


Rolnicy mogą liczyć na świadczenia z otwartych funduszy emerytalnych – to jedna z najważniejszych nowości w projekcie ustawy o świadczeniach ze środków gromadzonych w OFE oraz o zakładach emerytalnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozesłało go niedawno do konsultacji społecznych.

Dokument różni się od przygotowanego przez poprzednią ekipę głównie zapisami dotyczącymi rolników. Przewiduje m.in., że KRUS ma wypłacać emerytury tylko tym osobom, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej 25 lat. W pozostałych wypadkach będzie to robił ZUS, a rolnicy dostaną łączone świadczenie emerytalne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwiększone o część rolną z KRUS oraz z zakładu emerytalnego. Za tym, by osoba uprawniona do emerytury rolniczej z KRUS pobierała jednocześnie emeryturę z II filara, mocno optowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników mówi, że jeśli ktoś wpłacał składki zarówno do KRUS, jak i do ZUS, musi wybrać jedną z tych instytucji.

Nieobecność innych większych zmian w projekcie ustawy o wypłacie emerytur z OFE wynika głównie z braku czasu. Prawo powinno wejść w życie jak najszybciej, bo pierwsi klienci funduszy emerytalnych zakończą karierę zawodową już w 2009 r. A potrzebny jest jeszcze czas na przygotowanie się różnych instytucji do tego przedsięwzięcia.  Premier Donald Tusk ustalił termin przyjęcia ustawy na koniec I kwartału 2008 r. Zdaniem ekspertów to bardzo późno. W dodatku po konsultacjach społecznych ustawa może przyjąć całkiem inny kształt

Obecny projekt zakłada powstanie państwowego zakładu emerytalnego oraz dowolnej liczby prywatnych. Tworzenie tego pierwszego jest kością niezgody między koalicjantami. PO nie chce, by powstał, PSL, któremu przypadł resort pracy, jest za. – Od początku byłem przeciwnikiem utworzenia państwowego zakładu – mówi prof. Marek Góra z SGH.

Zakłady mają oferować wysokość emerytury z każdego tysiąca złotych wpłaconych składek. Z wyliczeń resortu pracy wynika, że np. 65-letni mężczyzna, wybierając emeryturę dożywotnią, otrzyma 5,5 zł miesięcznie za każde tysiąc złotych zgromadzonego kapitału. Emerytura z gwarantowanym okresem wypłat i małżeńska obniża wysokość świadczenia.

W uzasadnieniu do projektu ustawy możemy też przeczytać, że z roku na rok udział emerytury z OFE w łącznej emeryturze z I i II filara będzie rosnąć. W 2009 r. wyniesie zaledwie 10 proc, ale od 2035 roku wzrośnie aż do 46 proc. To całkiem sporo, zwłaszcza że dziś do OFE każdy ubezpieczony odprowadza niższą składkę niż do I filara.

Ponadto z wyliczeń nadzoru finansowego wynika, że zakłady emerytalne zaczną osiągać zyski dopiero ok. 2040 r. W tym właśnie roku dodatni wynik netto może wynieść ok. 478 mln zl, i to pod warunkiem że zakłady będą pobierać 3,5-proc. opłatę od oszczędności emerytów. Jeśli opłata będzie niższa, zyski pojawią się później. Według Komisji Nadzoru Finansowego do 2040 r. akcjonariusze zakładów emerytalnych będą musieli wyłożyć na ich funkcjonowanie 4,33 mld zł. W 2080 r. wartość kapitałów własnych zakładów sięgnie 290,2 mld zł.

Więcej Rzeczpospolita