Obowiązują od 14 grudnia 2007…

Rzeczpospolita , autor: Mf , oprac.: GR

grudzień 14, 2007


PODATKI


– minister finansów zarządził niepobieranie PIT z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego otrzymanej przez osoby fizyczne w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym. Zaniechanie to obejmuje okres między 1 stycznia a 31 grudnia 2007 r. (DzU nr 233, poz. 1713)
Więcej Rzeczpospolita.