Nie wszystkie zakłady pracy chronionej korzystają ze zwolnień…

Gazeta Prawna , autor: Aleksandra Tarka , oprac.: GR

gru 17, 2007


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozwalający kontynuować korzystanie ze zwolnień podatkowych zakładom pracy chronionej dotyczył tylko tych, które uzyskały status takiego zakładu na czas określony.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej zakładu pracy chronionej. Wyrok zawęża możliwość zastosowania korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku tylko do części firm, które uzyskały taki status.

Spór dotyczył odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 i 2004 rok. Podatnicy, wspólnicy spółki jawnej, wystąpili ze stosownymi wnioskami do organów podatkowych w związku z korzystnym orzeczeniem TK. Przypomnijmy, Trybunał w 2002 roku uznał, że ustawodawca, likwidując pod koniec 1999 roku przywileje podatkowe dla zakładów pracy chronionej (ZPChr), naruszył konstytucję. Brak przepisów przejściowych naruszał prawa ZPChr, które rozpoczęły długofalowe inwestycje związane z osobami niepełnoprawnymi (K45/01).

Wspólnicy wyjaśnili, że przed wejściem w życie nowych przepisów rozpoczęli budowę ośrodka rekreacyjnego dla niepełnosprawnych. Tym samym dotyczył ich wyrok TK.

Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty. Podkreśliły, że spółka uzyskała status ZPChr na czas nieoznaczony. A wyrok TK dotyczył tylko podmiotów, które uzyskały taki status na trzyletni okres.

Sąd administracyjny pierwszej instancji oddalił skargę podatników. Ale nie zgodził się z fiskusem, że orzeczenie TK dotyczy tylko firm, którym status ZPChr przyznano na czas określony. Powołując się na zasadę równości, sąd uznał, że prawo do kontynuacji zwolnień podatkowych miały wszystkie zakłady pracy chronionej. W jego ocenie jednak prawo to dotyczyło tylko trzech lat (2000-2002), zaś wniosek podatników dotyczył lat późniejszych.

Więcej Gazeta Prawna.