Niezapłacone składki krus potrąca z renty…

DZIENNIK WSCHODNI , autor: Zdf , oprac.: GR

mar 2, 2007

Przekazaliśmy z żoną dzieciom gospodarstwo za rentę. Przy załatwianiu formalności okazało się, że świadczenie żony obciążono zaległymi składkami ubezpieczeniowymi. Potrącone z jej należności składki przekazywane były na dodatek przez jakiś czas na moje konto, a nie jej, mimo że byłem ubezpieczony w ZUS. Mam wątpliwości co do zasadności tych potrąceń. Antoni z Zakrzewa Odpowiedź Ubezpieczenie właścicieli gospodarstw żyjących tylko z rolnictwa jest obowiązkowe. Jeśli w zatrudnieniu pracującego dodatkowo rolnika były przerwy

– automatycznie podlegał on obowiązkowemu ubezpieczeniu. Jeśli składki w KRUS nie są na bieżąco opłacone, nie odmawia się renty rolnikowi (bądź domownikowi) – jak to jest w ZUS

– tylko potrąca się je ze świadczenia.

W tym przypadku – wyjaśnia Andrzej Pielach dyrektor lubelskiego oddziału regionalnego KRUS – na podstawie układu ratalnego potrącane są składki za ubezpieczenie żony i dwóch domowników: córki i syna. Podstawą prawną jest Ustawa o ubezpieczeniach społecznych z 20.12.1990 r. Sprawa była w przeszłości rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Lublinie i wyrokiem sądu wniosek o wypłatę renty w pełnej wysokości został oddalony, a uzasadnienie wskazuje na zasadność dokonywanych przez KRUS potrąceń.

Więcej Dziennik Wschodni.