Będzie podatek od wpłat na fundusz remontowy…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

gru 18, 2007

Wspólnota mieszkaniowa musi zapłacić podatek od lokat bankowych założonych ze środków wpłacanych przez właścicieli lokali

Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILP-B3/423-95/07-4/ŁM). Jego zdaniem opodatkowaniu CIT (podatkiem dochodowym od osób prawnych) podlegają również odsetki z rachunku bieżącego oraz odsetki za opóźnienie w zapłacie należnych jej świadczeń pieniężnych. Chodzi o zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali, czynszu czy najmu części nieruchomości wspólnej. Są opodatkowane, bo nie jest to dochód z podstawowej działalności wspólnoty.

Wspólnota mieszkaniowa, która wystąpiła o interpretację przepisów, twierdziła natomiast, że dochody te – jako uzyskane z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej i przeznaczone na utrzymanie tych zasobów – korzystają ze zwolnienia od podatku. Powoływała się przy tym na art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Innego zdania był jednak organ podatkowy. Dyrektor IS uznał bowiem, że aktem regulującym działanie wspólnot jest ustawa o własności lokali. Zgodnie z jej art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 1 do przychodów wspólnoty zalicza się pożytki i wszelkie inne przychody uzyskane z nieruchomości wspólnej. Także opłaty wnoszone przez właścicieli lokali w formie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Z kolei z podatkowego punktu widzenia wspólnota jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlega ustawie o CIT. A w myśl jej art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne są od podatku jedynie te dochody wspólnoty mieszkaniowej, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Opodatkowane są natomiast dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. CIT trzeba zapłacić też od dochodów z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Więcej Rzeczpospolita.