Najpierw wpłata, potem refundacja…

SUPER NOWOŚCI , autor: Pap , oprac.: GR

gru 18, 2007


Zastąpienie finansowania przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych refundacją tych składek przewiduje znowelizowana ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, której przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2008 roku.

Zmiany te oznaczają, że pracodawcy będą musieli terminowo opłacać składki w pełnej wysokości, a następnie przesłać informacje o podstawach wymiaru składek i wniosek o wypłatę refundacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokumenty te będzie można przesłać w formie elektronicznej.

O refundację składek będą mogli ubiegać się pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, zatrudniający m.in. co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym co najmniej 6 proc. osób niepełnosprawnych.

Jak przypomina PFRON w komunikacie, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne przysługiwać będzie również niepełnosprawnym, prowadzącym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom. J

Rejestracja niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników prowadzona będzie od 2 stycznia 2008 roku przez PFRON.

Więcej Super Nowości.