Jaka emerytura dla kobiet a jaka dla mężczyzn…

Rzeczpospolita , autor: Marian Wiśniewski , oprac.: GR

grudzień 18, 2007


Propozycja zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wywołuje wrogie reakcje części opinii publicznej, mimo że stanowisko ekspertów jest w tym przypadku wyjątkowo zgodne: w nowym systemie niższy wiek emerytalny będzie silnie działać na niekorzyść kobiet. Nie chodzi zatem, by odebrać kobietom przywilej gdyż jest on nieuzasadniony czy też niesprawiedliwy. Chodzi o to, że ten obecny przywilej już za chwilę, gdy na emeryturę zaczną przechodzić kobiety urodzone po 1948 r, stanie się barierą upośledzającą ich szanse na wykorzystanie możliwości, które otwiera, głównie przed mężczyznami, nowy system emerytalny.

Kwestia zrównania wieku emerytalnego wywołuje tak alergjczną reakcję, gdyż wszyscy odnoszą len zamiar do realiów obecnego systemu wypłacającego emerytury ZUS. Opinia publiczna odnotowuje fakt, że w 1999 r. wprowadzono reformę emerytalną, jednak istotę jej dostrzega w utworzeniu dodatkowego filaru emerytalnego gromadzącego kapitały w OFE. Mato kto ma świadomość, że radykalną częścią reformy jest nie tyle powołanie drugiego filaru co zmiany wprowadzone w pierwszym filarze.

Nowa formuła wymiaru świadczenia z ZUS jest tą rewolucyjną zmianą, która kreować będzie nową rzeczywistość, do której nie będą się stosować reguły obowiązujące w starym systemie.

Więcej Rzeczpospolita.