Internauta dostaje w pakiecie problem z ulgą…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

grudzień 20, 2007


Klienci Telekomunikacji Polskiej, którzy zdecydowali się na szeroko reklamowany multipakiet, będą mieć kłopoty z odliczeniem od dochodu opłat za dostęp do sieci

To nowa oferta, w której skład wchodzi m.in. dostęp do Internetu oraz możliwość odbioru kilkudziesięciu programów telewizyjnych.

Problem polega na tym, że klienci płacą jedną zryczałtowaną opłatę. Z faktury nie dowiedzą się więc, jaka część pieniędzy dotyczy dostępu do Internetu, a jaka pozostałych usług. To najprawdopodobniej spowoduje, że urzędy skarbowe będą odmawiać im prawa do ulgi internetowej.

Urząd odmawia prawa do odliczenia

Pierwsza interpretacja w tej sprawie już się pojawiła i odpowiedź jest niekorzystna dla podatników. Wydal ją Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto (pismo z 5 września 2007 r. ZF/415-29/07). W uzasadnieniu wskazał, że oferta, z której skorzystał podatnik, obejmuje m.in. możliwość korzystania z wypożyczalni filmów i drugiej niezależnej linii telefonicznej. Jest to więc w istocie pakiet usług, za który pobierana jest zryczałtowana oplata (odrębnie wykazywane są tylko opłaty za wykonane rozmowy). Zakres umowy i uiszczane przez abonentów płatności przekraczają więc zwykłe użytkowanie Internetu. W takiej sytuacji, bez wyraźnego wyszczególnienia opłaty za bezpośredni dostęp do sieci, ulga internetowa nie będzie więc przysługiwała.

Urząd podkreślił, że wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania. Muszą więc być interpretowane literalnie, a wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

Więcej Rzeczpospolita.