Będą też problemy ze świadczeniami dla ofiar wypadków…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

gru 21, 2007

Będą też problemy ze świadczeniami dla ofiar wypadków

Szczególnie trudne będzie obliczenie zasiłków chorobowych z ubezpieczenia wypadkowego. Zwłaszcza że w zależności od kategorii ubezpieczonego obniżamy je o składki w różnej wysokości

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego zawsze wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Tę ostatnią inaczej szacujemy dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności i inaczej dla tych, co są objęci ubezpieczeniem wypadkowym, a nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Pełne składki finansowane przez ubezpieczonych odliczamy zawsze z wynagrodzenia osoby przyjmowanego do podstawy wymienionych świadczeń, za którą płatnik odprowadza dobrowolne składki chorobowe. I to niezależnie od tego, czy zainteresowany przystąpił do ubezpieczenia chorobowego, czy nie. Chodzi więc o zleceniobiorców, chałupników, indywidualnych przedsiębiorców, więźniów wykonujących pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności oraz duchownych.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego tych osób uwzględniamy przychód stanowiący podstawę wymiaru składki wypadkowej po odliczeniu:

18,71 proc. z przychodu wypłaconego do 30 czerwca tego roku,

15,71 proc. z wypłaconego od 1 lipca do końca br.,

13,71 proc. z wypłaconego po 31 grudnia 2007 r.

Przykładowo Pan Jerzy wykonuje zlecenie od 1 lutego tego roku. Przystąpił wtedy też do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Uległ w grudniu w siedzibie zleceniodawcy wypadkowi przy wykonywaniu tej umowy. Wynagrodzenie 2000 zł miesięcznie otrzymuje zawsze w miesiącu, w którym świadczył pracę, np. za listopad w listopadzie. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego stanowią w tej sytuacji kwoty wchodzące do podstawy wymiaru składki wypadkowej, wypłacone mu za okres od 1 lutego do końca listopada tego roku. Wynagrodzenia za poszczególne miesiące wliczane do tej podstawy wynoszą:

po 1625,80 zł (2000 zł – 18,71 proc.) za każdy miesiąc przypadający od lutego do czerwca tego roku,

po 1685,80 (2000 zł -15,71 proc.) za każdy miesiąc przypadający od lipca do grudnia tego roku. Podstawa wymiaru równa się zatem 1655,80 zł [(1625,80 zł x 5 miesięcy) + (1685,80 x 5 miesięcy): 10], a zasiłek za dzień 5549 zł brutto. Gdyby wypadek zdarzył się np. w marcu 2008 r., to ujęty przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego przychód za styczeń i luty przyszłego roku należałoby pomniejszyć o 13,71 proc.

Więcej Rzeczpospolita.