Samorządy przygotowują się do walki z urzędami skarbowymi o zwrot VAT zawartego w cenie opłat za użytkowanie wieczyste. Chodzi o opłaty od umów podpisanych przed 1 maja 2004 r. Spór może dotyczyć dziesiątków milionów złotych. Tylko Poznań odprowadził do budżetu prawie 9 mln zł nienależnego podadcu, a Katowice – 7,5 mln zł. Ewentualne roszczenia będą konsekwencją uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 8 stycznia 2007 r. (sygn. IFPS 1/06) stwierdził, że umowy użytkowania wieczystego zawarte przed 1 maja 2004 r. nie podlegają VAT.

Problemy gmin

Problem pojawił się po przystąpieniu Polski do UE. Zgodnie z nową ustawą o VAT oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wcześniej nieobjęte podatkiem, zostało opodatkowane 22-proc. stawką. Samorządy zaczęły pobierać VAT także od opłat wynikających z umów podpisanych przed

1 maja 2004 r. Jedne doliczały podatek do opłat, podwyższając je o 22 proc, inne wzięły ciężar podatku na swoje barki. W tym ostatnim przypadku koszt dla użytkownika nie zwiększył się, jednak samorząd musiał z własnej kasy odprowadzić zawarty w opłacie VAT do urzędu skarbowego. Po uchwale NSA gminy mogą wystąpić z roszczeniami o zwrot podatku. Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa Finansów, jakiej kwoty mogą zażądać samorządy.

Samorządy chcą pieniędzy

Tymczasem gminy już przygotowują się do sporów z urzędami skarbowymi. Te, które doliczały VAT do opłat spodziewają się także roszczeń użytkowników wieczystych, którzy nie mogli odliczyć podatku. Większość samorządów jednak sama poniosła ciężar opodatkowania opłat. Tak było w Poznaniu. Z około 21,5 tys. użytkowników wieczystych ponad 20 tys. to umowy zawarte przed

1 maja 2004 r.

– Za lata 2004-2006 od użytkowania wieczystego nieruchomości miasto odprowadziło do urzędu skarbowego około 8,8 mln zł VAT – informuje Anna Szpytko, rzecznik prasowy poznańskiego ratusza. ' Urzędnicy przygotowują się do skorygowania deklaracji oraz tysięcy faktur i wystąpienia do fiskusa o zwrot nadpłaconego podatku.

Więcej Gazeta Prawna.