ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH


Minister Pracy i Polityki Społecznej  Jolanta Fedak – w porozumieniu z Ministrem Zdrowia – podpisała w dniu 18 grudnia rozporządzenie w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Przedmiotowe rozporządzenie określa zakres wykonywanych badań specjalistycznych oraz tryb i warunki kierowania na te badania, warunki organizacyjne wykonywania badań, a także warunki techniczne pomieszczeń,w których są wykonywane badania.

Celem rozporządzenia jest stworzenie jednolitej podstawy prawnej umożliwiającej przeprowadzanie specjalistycznych badań medycznych i psychologicznych dających możliwość prowadzenia pogłębionej diagnozy orzeczniczej.

Przeczytaj pełne wersje dokumentów:

Treść rozporządzenia >>

Wzór skierowania na badania >>

Wzór: wynik badania >>

Powyższy dokument nie stanowi źródła prawa. Został zamieszczony jedynie
w celach informacyjnych.