Ostatnie rozporządzenia dotyczące osób niepełnosprawnych – opinia POPON

www.popon.pl , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

grudzień 31, 2007

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych odniosła się do 7 podpisanych ostatnio przez MPiPS rozporządzeń traktujących o szeroko rozumianej problematyce niepełnosprawności.

Są to następujące rozporządzenia:

1. Dotyczące udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą.

2. Dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

3.
Dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.


przeczytaj opinię POPON oraz pobierz teksty rozporządzeń i ich uzasadnień >>

4.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681) wydane na podstawie art. 6d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

przeczytaj opinię POPON oraz pobierz teksty rozporządzeń >>

5.
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 230, poz. 1696) wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) wydane na podstawie art. 10d ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1695) wydane na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

przeczytaj opinię POPON oraz pobierz teksty rozporządzeń >>