Od 1 stycznia ruszają e-deklaracje podatkowe

Ministerstwo Finansów , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

gru 31, 2007

E-DEKLARACJE

System e-Deklaracje umożliwia od 1 stycznia 2008 r. składanie deklaracji podatkowych droga elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Dotychczas z tej możliwości mogli skorzystać tzw „duzi podatnicy”, tj. podmioty, których roczne przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro, rozliczające się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. Od stycznia taką możliwość będzie miał każdy. Musi tylko posiadać bezpieczny podpis elektroniczny oraz zgłosić do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie.

Dlaczego wymóg bezpiecznego podpisu elektronicznego? System e-Deklaracje wpisany jest w plan informatyzacji Państwa, którego priorytetem jest rozwój systemów teleinformatycznych w takim zakresie, aby przekształcić Polskę w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych, zracjonalizować wydatki administracji publicznej związane z informatyzacją oraz zapewnić neutralność technologiczną rozwiązań informatycznych. Wpisuje się więc w całość polityki kontaktu obywatela z administracją publiczną. Certyfikat kwalifikowany jest niezbędny, aby w bezpieczny i pewny sposób przesłać deklarację/dokument do urzędu skarbowego. Zastosowanie go uniemożliwia podmianę całości lub części dokumentu, daje pewność tożsamości nadawcy. Należy mieć tu jednak na uwadze, że Certyfikaty te mają znacznie szersze zastosowanie – mogą być także użyte do podpisywania faktur elektronicznych, udziału w aukcjach elektronicznych czy składania sprawozdań do GIIF.

Jak zgłosić do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie? Formularz zawiadomienia ZAW-E1, w którym zgłasza się zamiar składania deklaracji drogą elektroniczną można pobrać przez portal
www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka „Formularze”). W tym zawiadomieniu podatnik wskazuje też osobę upoważnioną do składania deklaracji w jego imieniu. Może oczywiście sam wysyłać deklaracje drogą elektroniczną – wówczas wpisuje siebie jako osobę upoważnioną. Ważnym jest aby pamiętać, że formularz ten dostarcza się do urzędu skarbowego w formie papierowej. Następnie podatnik lub osoba upoważniona do składania deklaracji w jego imieniu składa już drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl zgłoszenie ZAW-E2, w którym potwierdza wolę składania deklaracji w formie elektronicznej. Ponieważ zgłoszenie to jest elektroniczne, aby je przesłać musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Weryfikacji poprawności zawiadomienia i zgłoszenia dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, poprzez wydanie zaświadczenia ZAS-E, w którym to potwierdza możliwość składania przez podatnika dokumentów elektronicznych. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (art. 3 c § 3) ma na to miesiąc. Od momentu wystawienia zaświadczenia ZAS-E podatnik ma już możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną.

W chwili obecnej nie wszystkie deklaracje można składać drogą elektroniczną. Ustawa Ordynacja podatkowa podkreśla, że należy mieć na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktu z organami podatkowymi i częstotliwość składania deklaracji. Tak więc rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. stanowi, że z dniem 1 stycznia 2008 r. złożyć będzie można 32 rodzajów deklaracji, m.in. VAT-7, VAT-UE, CIT-8, z dniem 1 kwietnia 2008 r. katalog ten zostanie rozszerzony o kolejne 12 deklaracji, m.in. deklaracje składane przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36l, PIT/O, PIT/D. Następnym etapem jest 1 lipca 2008 r., kiedy będzie można złożyć dodatkowe 17 deklaracji, m.in. PIT-11 i 1 stycznia 2009 r. – kolejne 20 deklaracji, m.in. PIT-40, PIT-28. W sumie w ciągu roku liczba ta rozszerzy się do 81 deklaracji.

Od 1 stycznia 2008 r. deklaracje podatkowe składa się drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym będzie można przesłać do systemu. Jeśli podatnik nie ma zainstalowanej przeglądarki plików PDF Adobe Reader w najnowszej wersji, niezbędnej do obsługi interaktywnych formularzy, może ją także pobrać przez zakładkę portalu „Do pobrania”.

Sam portal e-deklarcje.gov.pl to jednak „coś więcej”. Znajdą się tu także aktualności dotyczące systemu e-Deklaracje, wykaz najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami na nie i numery telefonów pod którymi można uzyskać pomoc w sprawie procedur składania deklaracji, problemów technicznych przy obsłudze systemu, jak i pomoc w sprawie podpisu elektronicznego.

Dla producentów oprogramowania zaś portal to miejsce, gdzie znajdą otwarty standard dokumentu podatkowego, który pozwoli im dostosować swoje aplikacje tak, aby mogły obsługiwać proces składania deklaracji podatkowych. Drugim sposobem przesłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną ma być bowiem możliwość przesłania ich bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika, właśnie dzięki aplikacjom (modułom) dostarczonym przez producentów oprogramowania.

Jak więc widać system ma charakter otwarty, tak aby mógł integrować się nie tylko z aplikacjami w urzędach skarbowych, ale także z systemami finansowo-księgowymi podatników.