Rozliczamy ryczałtowe koszty zatrudniania niepełnosprawnych…

Rzeczpospolita , autor: Adam Banaszek, Łukasz Andrzejewski , oprac.: GR

sty 2, 2008


Kontynuujemy cykl artykułów o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Przedstawiamy w nim, jak takie osoby dokumentują swój status oraz z jakich przywilejów korzystają w miejscu pracy. Omawiamy formy pomocy finansowej, z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy angażujący takich pracowników. Opisujemy szczegółowo warunki, pod jakimi przysługują im dofinansowania wynagrodzeń i składek, refundacje kosztów i inne rekompensaty finansowe. Osobny rozdział poświęciliśmy zakładom pracy chronionej oraz tworzonym przez nie zakładowym funduszom rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W cyklu pisaliśmy już o: uprawnieniach niepełnosprawnych w biurze oraz o związanych z tym obowiązkach pracodawców, 24 października przywilejach zakładów pracy chronionej, 7 i 14 listopada prowadzeniu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 21 listopada zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego oraz refundacji 60 proc. składek, 12 grudnia pomocy dla niepełnosprawnych startujących z własnym biznesem, 14 grudnia.

W następnych artykułach przedstawimy poparte przykładami rozliczenia ryczałtowe dla pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy oraz rozliczenia metodą rzeczywistych kosztów dla obu typów pracodawców. Omówimy również najczęściej popełniane błędy oraz podamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rozliczamy ryczałtowe koszty zatrudniania niepełnosprawnych

Jeśli korzystałeś z dofinansowań wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w ramach programu pomocowego na zatrudnienie XEll/04 (z tzw. dofinansowań SOD), musisz do 15 lutego 2008 r. rozliczyć te środki

Przesyłamy w tym celu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) formularze INF-D-Kz oraz INF-D-R. Pierwszy to informacja o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych, drugi -rozliczenie miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń takich pracowników za rok. Rozliczenie polega na porównaniu uzyskanej pomocy z trzema pułapami:

maksymalną wielkością pomocy,

sumą podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych,

ogólną kwotą zatrudnienia niepełnosprawnych w części dotyczącej kosztów płac.

Dokonujemy go, sumując dane z poszczególnych miesięcy. Dlatego punktem wyjścia jest ustalenie stanu faktycznego i obliczenie wartości przypadających na poszczególne miesiące.

Jaka refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje niektórym pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych i zależy od statusu zakładu.

Refundacja należy się tym pracodawcom, którym i dofinansowania wynagrodzeń (pisaliśmy o nich dokładnie 19 grudnia). Składki finansuje budżet państwa albo PFRON. Szczegółowe dane o rodzaju i wysokości refundowanych składek w zależności od typu i wielkości pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności pracownika przedstawia tabela. W zakładzie pracy chronionej (zpch) wartość i rodzaj refundowanych składek nie zależą od stopnia niepełnosprawności – dla każdego ze stopni refundacja obejmuje te same składki i te same wartości. Mają one refundowane wszystkie składki będące ich kosztem. Na niepełnosprawnego osiągającego wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej kwota refundacji składek to ok. 820 zł miesięcznie. Zatrudniający poniżej 25 pracowników działający na otwartym rynku nie uzyskają refundacji składek pracowników niepełnosprawnych ze stopniem lekkim lub równorzędnym.

Więcej Rzeczpospolita.