Wykup zakładowych mieszkań nie będzie tani…

Rzeczpospolita , autor: Michał Kosiarski , oprac.: GR

styczeń 2, 2008


Lokatorzy byłych mieszkań zakładowych będą musieli zapłacić podatek dochodowy gdy je przekształcą w odrębną własność.

Tak wynika z pisma Izby Skarbowej w Katowicach wydanego w trybie art. t4b ordynacji podatkowej, czyli interpretacji indywidualnej na życzenie zainteresowanego podatnika. To odpowiedź dla Spółdzielni Mieszkaniowej JasMos w Jastrzębiu-Zdroju. Chodzi o nieodpłatnie przejęte przez spółdzielnie mieszkania zakładowe, czyli te, które wcześniej były własnością np. państwowych przedsiębiorstw, osób prawnych i jednostek organizacyjnych. W całym kraju jest nawet kilkanaście tysięcy takich lokali. Obowiązujący od 31 lipca art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) w nowym brzmieniu miał ułatwić wykup tych mieszkań przez ich najemców na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

Wątpliwości prezesów

Spółdzielnia JasMos pytała o opodatkowanie przekształceń byłych mieszkań zakładowych oraz mieszkań lokatorskich. Podobne wątpliwości mają spółdzielnie w całej Polsce oraz osoby zainteresowane wykupem za złotówkę”. Artykuł 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że zwolnione z podatku są dochody uzyskane z tytułu zakupu mieszkań zakładowych przez dotychczasowych najemców w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych lokali a ceną ich zakupu. Zdaniem spółdzielni zwolnienie to nie obejmuje byłych mieszkań zakładowych. Izba Skarbowa potwierdziła, że pogląd spółdzielni jest – w świetle obowiązującego prawa – prawidłowy.

Warto też pamiętać, jaka powinna być forma rozliczenia podatkowego. Nie ma tu podatku zryczałtowanego, ale dodaje się go do innych przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym. Dla wielu mieszkańców oznacza to, że trafią do wyższego progu podatkowego, dlatego rozliczą się z podatku według nawet najwyższej skali, a nie tylko 19-proc. (patrz opinia). Wartość niektórych mieszkań sięga bowiem kilkuset tysięcy złotych. Wydaną interpretację może zmienić jedynie sąd albo minister finansów.

Więcej Rzeczpospolita.