Urzędy skarbowe czekają na pierwsze PIT…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

sty 3, 2008


Rozliczając się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2007 r., pamiętajmy o aktualnym numerze konta.

Urzędy skarbowe czekają już na pierwsze zeznania podatkowe PIT za ubiegły rok. Ci, którzy chcą uniknąć wizyty w urzędzie i ewentualnych kolejek, będą mogli przesłać swoje zeznanie podatkowe przez Internet. Będzie to jednak możliwe dopiero w ostatnim miesiącu akcji PIT, czyli od i kwietnia 2008 r.

Chętni do skorzystania z takiej formy rozliczeń muszą o tym wcześniej poinformować organ podatkowy, przestrzegając przy tym ściśle określonej procedury.

Choć jak co roku urzędy skarbowe spodziewają się prawdziwego oblężenia dopiero w ostatnich dniach kwietnia, urzędnicy nie kryją, że każda osoba, która zechce to zrobić wcześniej, jest mile widziana. O czym zatem należy pamiętać, aby uniknąć błędów i konieczności korygowania deklaracji podatkowej wypełnionej w pośpiechu.

Przede wszystkim o tym, aby składany przez nas PIT uwzględniał wszystkie osiągnięte w minionym roku dochody. Podstawą ich ustalenia jest otrzymywany od pracodawcy PIT-11. Stanowi on informację o wysokości uzyskanego w danym roku przez podatnika (pracownika) dochodu. Na jego sporządzenie i przekazanie podatnikowi (który rozlicza się samodzielnie) oraz przesłanie do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika pracodawca ma czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Tak stanowi art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotne jest również podanie aktualnych danych podatnika. Nakazuje to zresztą ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU z 2004 r., nr 269, poz. 2681 ze zm.). Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, powinny więc złożyć NIP- 3 jako tzw. zgłoszenie aktualizacyjne. Nie ma przeszkód, aby zrobić to razem ze składanym zeznaniem rocznym. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi zmieniony numer rachunku bankowego, na który urząd skarbowy ma zwrócić nadpłatę podatku.

Więcej Rzeczpospolita.