Rękodzieło to świetny pomysł na bezrobocie…

GAZETA OLSZTYŃSKA , autor: Grażyna Merchelska , oprac.: GR

sty 3, 2008


W statystykach byli określani jako długotrwale bezrobotni. Teraz zakasali rękawy i zabrali się do ciężkiej pracy. Pięciu mieszkańców ze wsi Golubie założyło Spółdzielnię Socjalną Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.

Gmina Kalinowo należy do tych z najwyższym bezrobociem w w kraju. Wieś Golubie niczym nie odstaje od tych smutnych statystyk. Ten nieciekawy krajobraz na rynku pracy ma zmienić Spółdzielnia Socjalna Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.

Zatrudniliśmy w naszej spółdzielni długotrwale bezrobotnych, a wiec ludzi tak naprawdę bez przygotowania do wykonywania zawodu mówi Zdzisław Popko, prezes spółdzielni w Golubiu. Trzeba było ich szkolić, uczyć, ale udało się, bo są chętni do pracy i to jest najważniejsze. Produkcja już ruszyła.

Niebawem w spółdzielni produkcję zacznie kolejna pracownia krawiecka: Maszyny już czekają Fot. Krzysztof Kuczyk.

Spółdzielcy robią między innymi: siatkę ogrodzeniową, meble, balustrady, bramy. A już wkrótce ruszamy z pracownią krawiecką i ceramiczną zapowiada prezes Popko. Mamy już zlecenia z zewnątrz, a więc ze zbytem nie będziemy mieli żadnych kłopotów. Zaczniemy na siebie zarabiać i będziemy na własnym garnuszku, a nie unijnym.

Z równie dużym optymizmem na przyszłość spółdzielni patrzy Stanisław Mieńkowski, który od początku angażował się w powstanie firmy. Zbyt na towary jest zapewniony, tym bardziej, że ceny są konkurencyjne, np. siatka ogrodzeniowa jest tańsza o 2 zł na metrze niż ta dostępna na rynku mówi Mieńkowski. W Spółdzielni Socjalnej Rękodzieła Ludowego i Artystycznego pracę znalazło 5 osób, wśród niech niepełnosprawni. Niebawem do spółdzielców z Golubia dołączy kolejny pracownik. Spółdzielnia działa w wydzierżawionych budynkacb. Jej powstanie było możliwe dzięki temu, że powiat ełcki jako jeden z czterech w kraju zakwalifikował się do realizacji projektu unijnego W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej budujemy nowy Lisków”. Projekt zakładał powstanie tylko 7 przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Jedno z nich to właśnie spółdzielnia w Golubiu.

Więcej Gazeta Olsztyńska.