Opłaca się sądzić z zus o wcześniejszą emeryturę…

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

sty 3, 2008


Po wygraniu procesu o wcześniejszą emeryturą sześćdziesięciolatek z 35-letnim stażem dostanie świadczenie od dnia złożenia wniosku


– Jeśli sądy okręgowe będą wydawały rozstrzygnięcia korzystne dla mężczyzn ubiegających się o wcześniejsze emerytury w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny art. 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to ZUS nie będzie od nich składać apelacji – zapowiada Teresa Guzelf, dyrektor Departamentu Świadczeń Pieniężnych w Centrali ZUS.

Wszyscy do sądu

Przypomnijmy, że Trybunał orzekł, iż mężczyzna zatrudniony ostatnio na etacie, jeśli skończył 60 lat i legitymuje się 35-letnim stażem pracy, powinien mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Niestety wszystkie wnioski o przyznanie tego świadczenia, które złożyli w oddziałach ZUS mężczyźni po wyroku TK, nie zostaną uwzględnione. A jest ich kilkanaście tysięcy.

– Poprzedni prezes ZUS Paweł Wypych rozesłał do wszystkich placówek pismo, w którym przypomniał, że niekonstytucyjny przepis nie został przez TK uchylony i dopóki ustawodawca nie dokona zmian przepisów w terminie, który został mu wyznaczony, dopóty należy go stosować. Dlatego w sprawach mężczyzn niespełniających ustawowych kryteriów będą wydawane negatywne decyzje – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Oznacza to, że sprawy osób, które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem ubezpieczyciela, będą trafiały do sądów. Z perspektywą wielu sporów liczy się resort pracy.

Zdaniem ministerstwa, mając na względzie konstytucyjnie chronioną zasadę państwa prawnego, nie można pozbawić tych osób możliwości występowania z takimi wnioskami oraz składania odwołań do sądów ubezpieczeń społecznych od decyzji organów rentowych o odmowie przyznania prawa do emerytury. Ta sama zasada nie pozwala jednak na uwzględnianie takich wniosków przez ograny rentowe na gruncie obowiązujących przepisów.

Więcej Rzeczpospolita.