Już w marcu emerytury z ZUS…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

sty 3, 2008


Jutro kończą się konsultacje projektu dającego prawo do emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem.

Resort pracy chce, aby rząd przyjął projekt ustawy najpóźniej w trzeciej dekadzie stycznia u Sądy pracy wydają różne wyroki w sprawie emerytur dla 60-letnich mężczyzn.

Projekt ustawy realizujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że 60-letni mężczyźni z długoletnim stażem powinni mieć prawo do emerytury, zostanie przyjęty przez rząd w tym miesiącu – mówi GP Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Jest to realne, bo jutro kończą się konsultacje społeczne nad projektem, a pod koniec grudnia zakończyły się międzyresortowe. Ponieważ realizuje on wyrok TK, nie powinien wzbudzać ogromnych kontrowersji i jest bardzo prawdopodobne, że już 17 stycznia trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wtedy rząd mógłby go przyjąć 22 stycznia, a Sejm zająć się nim na posiedzeniu zaplanowanym na 6-8 lutego.

ZUS odmawia, sąd orzeka różnie

Obowiązujące od 30 października 2007 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1445) orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 10/07) stwierdza, że niezgodne z konstytucją jest to, że prawo do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-letnim stażem, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-letnim stażem. Przepis ten ma stracić moc w październiku 2008 r., ale TK wskazał, że już teraz powinny się nim kierować sądy w indywidualnych sprawach. ZUS odmawia bowiem prawa do takiego świadczenia, tłumacząc się brakiem podstawy prawnej.

Jacek Sobczak, sędzia VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi, nie ma wątpliwości, że w indywidualnych przypadkach sądy mogą wydawać wyroki korzystne dla mężczyzn. Jednak w praktyce jest różnie. Na przykład 10 grudnia ubiegłego roku zapadł wyrok przyznający emeryturę 60-letnie-mu mężczyźnie, którego sprawa stała się powodem zapytania prawnego do TK. Jednak nie jest zasadą, że sądy, powołując się na orzeczenie Trybunału, przyznają prawo do emerytury.

– Dziś w Sądzie Okręgowym w Krośnie odbyła się rozprawa o przyznanie mi emerytury. Wyrok w mojej sprawie, podobnie jak w przypadku jeszcze kilka innych osób, jest niekorzystny. Po otrzymaniu uzasadnienia, złożę apelację do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – to jeden z kilkuset wpisów na naszym forum internetowym, zamieszczony 19 grudnia ubiegłego roku przez Jana.

Więcej Gazeta Prawna.