Korekta faktury po podwyżce ceny towaru…

Rzeczpospolita , autor: A.g. , oprac.: GR

sty 4, 2008

Jeżeli faktura korygująca wystawiona z powodu podwyższenia ceny spowodowała zwiększenie VAT należnego, to powinna zostać rozliczona za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od sprzedaży – w formie korekty deklaracji za miesiące wcześniejsze. Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji prawa dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (nr OPM43-0007/06/Z).

Z pytaniem zwróciła się do mego firma, która podpisała z klientami wieloletnie umowy. Ceny sprzedawanych na ich podstawie towarów są co roku zmieniane w taki sposób, że ustala się nowe, obowiązujące od i stycznia, ale obejmujące również wyroby dostarczone wcześniej. Po uzgodnieniu nowych cen firma występuje do klientów o uznanie jej należności z tytułu wprowadzonej podwyżki i w rezultacie wystawia im faktury korygujące. Chciała się dowiedzieć, jak ujmować je w deklaracji VAT-7, jeżeli dotyczą podwyższenia ceny sprzedaży z innego powodu niż błąd w fakturze pierwotnej.

Zdaniem pytającego faktura taka powinna być rozliczana na bieżąco oraz ujmowana w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia, a w deklaracji VAT-7 za bieżący miesiąc.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznał inaczej. Stwierdził, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru, wykonania usługi albo wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu od wydania towaru lub wykonania usługi.

Więcej Rzeczpospolita.