Prowadzenie działalności gospodarczej a składki ZUS

www.zus.pl , autor: Departament Ubezpieczeń i Składek ZUS , oprac.: GR

sty 4, 2008

Renta a prowadzenie działalności gospodarczej – zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008 r.

Osoby prowadzące pozarolinczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do parcy od 1 stycznia 2008 r. obowiązkowo podlegają emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności do czasu ustalena prawa do emerytury (art. 9 ust. 4c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007r. nr 11, poz. 74 ze zm.)

Obowiązek ubezpieczeń będzie dotyczył również ubezpieczenia wypadkowego (art. 12 ust. 1. ustawy). Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne – można do niego przystąpić na swój wniosek (art. 11 ust. 2 ustawy).

przeczytaj pełne opracowanie >>

Wszystkie osoby, które są zainteresowane regularnym otrzymywaniem artykułów, opracowań i raportów prosimy o rejestrację.
Tylko rejestracja zapewni Państwu pewność otrzymywania naszych informacji.

Formularz rejestracyjny >>