Trzeba obliczyć kapitał początkowy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sty 7, 2008


Każdy, kto urodził się po 31 grudnia 1948 r. i pracował przed 1 stycznia 1999 r., musi mieć obliczony przez ZUS kapitał początkowy. Mówiąc krótko, są to hipotetycznie odtworzone składki za okresy zatrudnienia przed 1 stycznia 1999 r. O ich wysokości decydują ówczesne zarobki i staż pracy. Wyliczenia robi ZUS. Kto jeszcze nie złożył wymaganych dokumentów, powinien to uczynić jak najszybciej.

Zasadą jest, że podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się, biorąc pod uwagę zarobki z wybranych kolejnych 10 lat kalendarzowych między 1 stycznia 1980 r. a 31 grudnia 1998 r. albo z dowolnie wybranych 20 lat z całego okresu zatrudnienia.

Kapitał składa się z dwóch części: obliczonej za okresy składkowe i nieskładkowe oraz z tzw. socjalnej. Przy obliczaniu części składkowej przyjmuje się 1,3 proc. za każdy rok okresów składkowych oraz 0,7 proc. za każdy rok okresów nieskładkowych. Okresy te podawane są w pełnych miesiącach. Część socjalna kapitału to iloczyn 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w II kwartale 1998 r. (293,01 zł) i współczynnika p. W odpowiednich proporcjach odzwierciedla on wiek i staż ubezpieczonego na 31 grudnia 1998 r. Nie trzeba go obliczać indywidualnie dla każdego, bo wartości współczynnika p zawiera tabela, która jest załącznikiem do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej Rzeczpospolita.